Holmens kiosk, café och verkstad,
vi är ett familjeföretag som vi tog över i december 2018,
vi  har utökat verksamheten med bilverkstad.

Telefon: 0660-22 60 70

Välkommen / Lars & Nirmalie Eriksson